भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Publications Private Limited

< previous123Next >

ಒಕಾಪಿ

(ಪ್ರಾ) ಜಿರಾಫಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಸ್ತನಿ. ಒಕಾಪಿಯ ಜಾನ್‌ಸ್ಟೊನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮ. ಆಫ್ರಿಕದ ಉಷ್ಣವಲಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ. ತಲೆಯ ಆಕಾರ, ತುಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲಗೆ ಜಿರಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಕೊರಳು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದವಿಲ್ಲ. ಜೀಬ್ರದಂತಹ ದೇಹ. ಕಡುಕೆಂಗಂದು ತೊಗಲು. ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು. ಪುಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ನಿಶಾಚರಿ. ೧೯೦೦ರಲ್ಲಷ್ಟೆ ಮೊದಲು ಕಾಂಗೋದ ಸೆಮಿಕ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು

ಒಗ್ಗದಿಕೆ

(ವೈ) ನೋಡಿ : ಅಲರ್ಜಿ

ಒಗ್ಗಿಕೆ

(ಪವಿ) ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿಕೆ

ಒಂಟೆ

(ಪ್ರಾ) ಕಶೇರುಕ ವಿಭಾಗ, ಸ್ತನಿ ವರ್ಗ, ದ್ವಿಖುರ ಗಣ, ಕಮೆಲಿಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕಮೀಲಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗೆಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಚತುಷ್ಪಾದಿ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಸವಾರಿಗೂ ಹೇರು ಸಾಗಣೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ೧. ಕಮೀಲಸ್ ಡ್ರಾಮಿ ಡೆರಿಯಸ್ (ಅರೇಬಿಯದ ಒಂಟೆ) ಒಂದು ಡುಬ್ಬ ಉಳ್ಳದ್ದು; ೨. ಕಮೀಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯೇನಸ್ ಎರಡು ಡುಬ್ಬ ಉಳ್ಳದ್ದು (ಮಂಗೋಲಿಯ, ತುರ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ). ಒಂಟೆಯ ಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ರೋಮದಿಂದ ಮೇಲು ಹಾಸು, ಕಂಬಳಿ, ಕೋಟು, ಗೌನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಒಂಟೆಹುಳು

(ಪ್ರಾ) ಡಿಕ್ಟಿಯಾಪ್ಟರ ಗಣ, ಮ್ಯಾಂಟಿಡೀ ಉಪಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೀಟ. ಬೇಲಿ, ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರ, ಹುಲ್ಲು ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇದೆ. ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತ ನೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸರಳನೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಮಳ್ಳಿಕೀಟ

ಒಟ್ಟಿಲು

(ತಂ) ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಓರಣವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಟ್ಟ ವಸ್ತುರಾಶಿ. ಗುಡ್ಡೆ. ಒಡ್ಡು

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

(ಪ್ರಾ) ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಾತೃವಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು. ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳು

ಒಂಡೊಗ್ರಾಫ್

(ತಂ) ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ತರಂಗರೂಪವನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ

ಒಡೊಂಟೊಕ್ಲಾಸ್ಟ್

(ಪ್ರಾ) ಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮಹಾ ಕೋಶಗಳಲ್ಲೊಂದು

ಒಂಡೊಸ್ಕೋಪ್

(ತಂ) ಪ್ರಬಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ ವಿಕಿರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ದೀಪ್ತಿನಳಿಕೆ. ಪ್ರೇಷಕ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟರ್)ಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ) ಬಳಕೆ

ಒಡ್ಡಿಕೆ

(ವೈ) ನೆಗಡಿ, ರೋಗ ಅಥವಾ ತೇವಗಳಂಥ ಬಾಧಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು/ತೆರೆದಿಡುವುದು. (ತಂ) ದ್ಯುತಿಸಂವೇದಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ (ಉದಾ: ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಒಡ್ಡು

(ಸಾ) ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದಂಡೆ ಕೊರೆತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಡಲೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ. ಅಲೆತಡೆ

ಒಡ್ಡು

(ಪ್ರಾ) ಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಶಸಮೂಹ. (ಪವಿ) ಮೋಡಗಳ ಸಮೂಹ

ಒಡ್ಡು

(ತಂ) ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆದು ಮಿತಿ ಯೊಳಗಿಡಲು ಕಟ್ಟುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಏರಿ

ಒಣಕೊಳೆತ

(ಸ) ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಉದಾ: ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಭಾಗ ಉದುರಿ ಹೋಗುವುದು. ಮರಮುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು ಬಂದು ಒಣಗುವುದು

ಒಣಬೇಸಾಯ

(ಸ) ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸಾಯ. ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ, ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಒಣಹುಲ್ಲು

(ಸ) ಓಟ್ಸ್, ಜೋಳ, ಬತ್ತ, ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಲಭಿಸುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಹಾರಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ದನ ಮೇವು

ಒತ್ತಡ

(ಭೌ) ವಸ್ತುವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಗಳಿಂದಲೂ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವ ಪೀಡನ. ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಐ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Pa) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಮರ್ದ

ಒತ್ತಡ ಸಂಪುಟ

(ತಂ) ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪುಟ. (ಉದಾ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ)

ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ

(ಆವಿ) ಉಪಗ್ರಹ/ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ
< previous123Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App